Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Ośrodek Adopcyjny

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) w strukturach Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej rozpoczął działalność Ośrodek Adopcyjny.

Ośrodek obejmuje swoim działaniem miasto Wrocław oraz teren Dolnego Śląska i będzie przeprowadzał procedury adopcyjne dla osób zainteresowanych przysposobieniem dzieci.

Udzielamy pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz porad z zakresu prawa rodzinnego kandydatom na rodziców, rodzinom adopcyjnym oraz rodzinom naturalnym, które zamierzają przekazać swoje dziecko do adopcji.

Ponadto Ośrodek oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, poradnictwo oraz terapię dla rodzin adopcyjnych.

Zapewniamy również pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka do adopcji bezpośrednio po jego urodzeniu.

Aktualnie procedura dotycząca kandydatów przygotowujących się do przysposobienia rozpoczyna się etapem diagnostyczno- konsultacyjnym, który ma na celu określenie kwalifikacji osobistych oraz motywacji kandydatów do opieki nad dzieckiem.

Kolejny etap to uczestnictwo kandydatów w szkoleniu dla rodziców.

Pierwsze spotkania grup szkoleniowych dla kandydatów rozpoczną się już w styczniu w dniach 25.01, 26.01 oraz 30.01.2012. Dotyczy to osób, które są po wstępnej rozmowie oraz wyrazili pisemną zgodę na przekazanie ich dokumentów do Ośrodka Adopcyjnego utworzonego z dniem 1.01.2012 w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu.

O terminie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.

Nowych kandydatów zainteresowanych rozpoczęciem przygotowań do przysposobienia dziecka prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu umówienia się na spotkanie informacyjne z pedagogiem lub psychologiem Ośrodka.

Ośrodek Adopcyjny DOPS
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
tel. 71/ 782 – 38 – 80
e – mail – dops.adopcje(at)dops.wroc.pl

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-14 14:25przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
Odwiedziny:2828

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.